De Sportclub Lenig en Sportief in Oosterhout heeft tot doel de sport in de ruimste zin van het woord te bevorderen en op deze wijze de gezondheid te stimuleren.

Deze sportclub in Oosterhout is voortgekomen uit het samengaan van de bestaande sportclub L&S en een aantal sportgroepen vanuit het Galmproject.

Elke dag van de week is er wel iets te doen onder leiding van gediplomeerde instructeurs.

Zo is er altijd wel een sport / groep die bij uw wensen aansluit en in uw agenda past.

De sport onderdelen die wij u kunnen aanbieden zijn:

  • Dynamictennis
  • Bewegen op muziek
  • Sport & spel.

Uiteraard zijn de leden contributie verschuldigd. Conform het reglement kan de betaling uitsluitend geschieden per schriftelijke machtiging steeds voor een kwartaal of half jaar. De hoogte van de contributie wordt op voordracht van het Bestuur door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en kan als zodanig zelfstandig handelen.

Kom bij ons vrijblijvend een kijkje nemen en of meedoen.